นายเผด็จ ผิวงาม ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบวุฒธิบัตร ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ”