กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวนรับชมประมวลภาพสรุปผลการจัดงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ” ประจำปี 2564

#วันเยาวชนแห่งชาติ #20กันยายน
#เยาวชน #กรมกิจการเด็กและเยาวชน
#กระทรวงพม.

https://fb.watch/7SwZIGz1-A/