นายเผด็จ ผิวงาม ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ผู้ปกครองฯได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ และแผนพัฒนากระบวนการทำงานในสถานสงเคราะห์