เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2564 ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ร่วมประชุมหนุนเสริม เพื่อประเมินตนเองในระบบการทำงานของโครงการ ดังกล่าว ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์