วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีม One Home จังหวัดนครราชสีมา แจกข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID–19 ตามโครงการ ครัวโคราช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา