วันศุกร์ที่ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ข้าราชและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีม One Home จังหวัดนครราชสีมา แจกข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19 ตามโครงการ ครัวโคราชณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา