วันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา และสภาเด็กและเยาวชนบ้านราชสีมา  ร่วมกันจัดกิจกรรมสังสรรค์เนื่องในวันเกิดให้กับเด็กในความอุปการะที่เกิดในเดือนมกราคม –มีนาคม โดยมีกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิก  มอบเค้กวันเกิดและร้องเพลง Happy Birthday  พร้อมมอบของขวัญพิเศษ และรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อให้เด็กได้รับความรัก ความสุข ขวัญกำลังใจ ความสามัคคีและความภาคภูมิใจต่อสถานสงเคราะห์