วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ น.ส.กัญญาภัค เครื่องทองใหญ่นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และเทอร์มินอล ๒๑ โคราช ณ หอประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อสรุปข้อมูลการประเมินสภาพปัญหา ความต้องการรายบุคคล และนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือเพิ่มเติมตามกรอบภารของแต่ละหน่วยงาน