วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะ รวม คน ร่วมทำบุญประจำเมืองจังหวัดนครราชสีมา ทำบุญ-ตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ฉลองเมือง ๓๖๔ ปี ณ บริเวณรอบลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และอุทิศแด่ย่าโมตลอดจนถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับ