วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้บาดเจ็บเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕ ราย ณ โรงพยาบาลมหาราชและโรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาและครอบครัว