วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่นำเด็กในความอุปการะเข้าร่วมถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดราษฎร์บำรุง (ปรก) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ในวันมาฆบูชา แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และให้เด็กในความอุปการะมีส่วนร่วมในการทำความดี