ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ นาย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง