วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๑๕ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม ให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่า (2019nCoV) แก่เด็กในความอุปการะ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะได้รู้วิธีป้องกันไวรัสโคโรน่า