วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะวิทยากรจากสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และโรงเรียนบุญวัฒนา จัดอบรมทำอิฐบล๊อกปูทางเท้าให้แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์