วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา จัดโครงการสุขสันต์วันปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา โดยมีกิจกรรมการแสดงของเด็กในความอุปการะและมอบของขวัญให้แก่เด็กในความอุปการะ โดยแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมจัดงาน เพื่อสร้างความผ่อนคลายและความสุขให้แก่เด็กในความอุปการะและเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ในการทำงานต่อไป