วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสุภาพร ลือชา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้นายนพดล เฉลิมพงษ์ ตำแหน่งพี่เลี้ยง นำเด็กในความอุปการะ  เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ โรงเรียนสวนหม่อน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาติและเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตในการเริ่มต้นปีใหม่ ๒๕๖๓