วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ฝ่ายนโยบายและแผนงานสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ตามโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน หมู่ ๘ ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้บริการประชาชนภายนอกพื้นที่และประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน