นางสาวสุภาพร ลือชา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และทำจิตอาสาบริเวณรอบสถานสงเคราะห์ฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล