ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ รค ๕๘๗๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง