ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมไฟฟ้าอาคารพักเด็ก ๔ และทางเดินเท้าภายในสถานสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง