วันจันทร์ที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ฝ่ายสวัสดิการและสังคมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา นำเด็กในความอุปการะรายงานตัว เพื่อเข้าประจำการกองทหาร ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา