วันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมานำเด็กในความอุปการะร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในงานถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดราษฎร์บำรุง (วัดปรก) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กในความอุปการะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์