วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เข้าร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อเป็นราชสักการะ  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒