วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานภายนอกแก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ณ วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีกิจกรรมเยี่ยมชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย เพื่อสร้างความผ่อนคลายและความสุขให้แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ในช่วงปิดภาคเรียน