วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ตามโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตะขบ หมู่ที่ ๑ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้บริการประชาชนภายนอกพื้นที่และประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน