วันศุกร์ที่ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องรับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย  ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช