วันพุธที่ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมมูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อติดตามผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาและกำหนดแผนการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กในความอุปการะประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒