วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีราชาภิเษก จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทีม One Home จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเยี่ยมเยือนผู้ประสบปัญหาทางสังคมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่