วันศุกร์ที่ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกุล เพื่อให้เด็กในความอุปการะได้แสดงความรัก ความกตัญญูต่อแม่บ้านที่ให้การเลี้ยงดูทดแทนมารดาผู้ให้กำเนิด