วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้าน ราชสีมา ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมการไหว้แม่ของเด็กในความอุปการะ ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และให้เด็กในความอุปการะได้แสดงความรักความกตัญญูต่อแม่บ้านและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ฯ ที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูทดแทนมารดาผู้ให้กำเนิด