วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม นำเด็กในความอุปการะเข้าร่วมฟังเทศนา นั่งสมาธิ ถวายสังฆทาน และถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดราษฎร์บำรุง (ปรก) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของศาสนา และส่งเสริมให้เด็กในความอุปการะได้รู้จักการทำความดี