ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง