วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้สวัสดิการสังคม นำเด็กในความอุปการะร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาและร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดราษฎรบำรุง (วัดปรก) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของศาสนา และส่งเสริมให้เด็กในความอุปการะได้รู้จักการทำความดี