วันอังคารที่ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ นำเด็กในความอุปการะเข้าร่วมโครงการถักพรมเช็ดเท้าก้าวไปด้วยกัน ซึ่งจัดโดยกลุ่มโคราชเพื่อโคราช ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนคร นครราชสีมา เพื่อฝึกทักษะอาชีพและให้เด็กในความอุปการะสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน