วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวเจ้าหน้าที่ กิจกรรมการประกวดร้องเพลงและการแสดงของเด็กในความอุปการะ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยรวมทั้งสร้างความผ่อนคลายและความสุขให้แก่เด็กในความอุปการะและเจ้าหน้าที่