วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมคณะ ได้ให้เกียรติมาพบปะให้กำลังใจและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา