วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนและมอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ร่วมจัดบูธนิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา