วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม นำเด็กในความอุปการะเข้าร่วมฟังธรรมเทศนา นั่งสมาธิ ถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดราษฎร์บำรุง (ปรก) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ในวันมาฆบูชา แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และให้เด็กในความอุปการะมีส่วนร่วมในการทำความดี