นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้นายดำรงค์ ทิพรอด ตำแหน่ง พ่อบ้าน-แม่บ้าน ฝึกซ้อมฟุตบอลให้แก่เด็กในความอุปการะ เป็นประจำทุกวัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมคัดเลือก DCY Football Academy