นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้นายสกลรัชกร เหลืองอ่อน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และนายวิศรุต บัวเอี่ยม ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการสังคม ฝึกซ้อมบาสเกตบอลให้แก่เด็กในความอุปการะ เป็นประจำทุกวัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมคัดเลือก DCY Basketball Academy