วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ ณ จวนผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่เด็กในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา