วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ มอบขนมแก่โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒