วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ นำเด็กในความอุปการะ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ โรงเรียนสวนหม่อน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาติ และเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตในการเริ่มต้นปีใหม่ ๒๕๖๒