วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุขสันต์วันปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒                       ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา โดยมีกิจกรรมการแสดงของเด็กในความอุปการะ                    และการจับสลากของขวัญสำหรับเด็กในความอุปการะ และเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความผ่อนคลาย              และความสุขให้แก่เด็กในความอุปการะและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์และเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่บุคลากรควรได้รับ