วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นำเด็กในความอุปการะ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร          ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และจัดกิจกรรมจิตอาสาโดยการทำความสะอาดบริเวณสถานสงเคราะห์และชุมชนโดยรอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร