วันเสาร์ที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม นำเด็กในความอุปการะเข้าร่วมโครงการ  The mall of art ซึ่งจัดโดยห้างสรรพสินค้าเดอะมอล์ลนครราชสีมาร่วมกับกลุ่มศิลปินโคราช Art land เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมจินตนาการที่หลากหลาย ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอล์ลนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา