วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมามอบหมายให้ นางสาวอนัศยา ปาฐกานนท์ เป็นตัวแทนหน่วยงาน เข้าร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อเป็นราชสักการะ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑