นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมามอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม นำเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา (Play & Learn) ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็ก