วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา นำเด็กในความอุปการะ          สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์  ท้าวสุรนารี เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ