วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา   นำเด็กในความอุปการะสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณถนนด้านหน้าสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ